Nicki Minaj Skips Out On XXL'S Freshmen '10

View Comments

nicki minaj Nicki Minaj Skips Out On XXL'S Freshmen '10

Nicki Minaj recently spoke with MTV about her decision to not be on the cover of XXL’s Freshmen ’10 issue.

View Comments
blog comments powered by Disqus